Starostlivosť o zdravie

Debrecínska liečivá voda s teplotou 65 °C je alkalicko chloridová hydrogenuhličitanová, jódová, brómová, nátriochloridová termálna voda obsahujúca aj značné množstvo vápnika, horčíka, kyseliny metaboritej, kyseliny metakremičitej. Naša liečivá voda bohatá na hodnotné organické a anorganické látky je zvlášť vhodná na liečenie nasledovných chorôb:

Debrecínska liečivá voda s teplotou 65 °C je alkalicko chloridová hydrogenuhličitanová, jódová, brómová, nátriochloridová termálna voda obsahujúca aj značné množstvo vápnika, horčíka, kyseliny metaboritej, kyseliny metakremičitej. Naša liečivá voda bohatá na hodnotné organické a anorganické látky je zvlášť vhodná na liečenie nasledovných chorôb:

• Osteoporóza
• Chronické zápaly kĺbov (inaktívna reumatoidná artritída, arthritis psoriatica)
• Spondylarthritis ankylopoetica (Bechterevova choroba)
• Degeneratívne ochorenia kĺbov (artrózy)
• Degeneratívne ochorenia chrbtice (spondylosis-spondylarthrosis)
• Reumatizmus mäkkých tkanív (chronický zápal šľachovej pošvy, chronické bolesti svalstva, tenisový lakeť)
• Ischias a iné neuralgie
• Pooperačný stav po prietrži medzistavcovej platničky
• Ochrnutia zostávajúce po ochoreniach nervového systému
• Zmeny pohybového ústrojenstva po úrazoch a nehodách
• Ortopedické ochorenia
• Zúženie ciev
• Kožné choroby: psoriáza, chronický ekzém
• Chronické zápalové gynekologické choroby, niektoré druhy neplodnosti, klimax
• Chronické ochorenia dýchacích ciest (inhalácia)
• Psychosomatické klinické obrazy, vegetatívne poruchy.

Kontraindikácie:

 • Jednotlivé srdcové choroby (srdcová arytmia, ťažké srdcové zlyhanie , poinfarktový stav do troch mesiacov, neliečený vysoký krvný tlak)
• Akútne stavy choroby pohybového ústrojenstva
• Epilepsia
• Infekčné choroby, horúčkovité stavy
• Nádorové ochorenia,
• Zanedbané ochorenia štítnej žľazy
• Inkontinencia a neudržanie stolice (incontinentia alvi et urinae)

Náš liečebný úsek prispieva k uzdraveniu návštevníkov 40 rôznymi kúrami založenými na liečebnej vode, pod dohľadom odborných lekárov. Naši odborní lekári na základe lekárskeho vyšetrenia zostavujú individuálnu liečebnú kúru pre každého návštevníka. V našom liečebnom centre popri tradičnej kúpeľnej liečbe používame aj široké možnosti fyzioterapie, pohybovej terapie a psychológie. Kúry tradičné, prirodzené a vodná terápia spočívajú na troch základných pilieroch: na prevencii, terapii a rehabilitácii.

Spoločnosť Nagyerdei Gyógyászati Kft. Ponúka nasledovné liečebné služby, ktoré sú uhrádzané zdravotnou poisťovňou, resp. návštevníkmi:

Kúry založené na liečivej vode, masáže s preventívnym účinkom, fyzioterapia, špeciálna wellnesová rehabilitácia, kúry určené mladým matkám, liečenie duše, terapie pre pohybové ústrojenstvo. 

Naši odborní lekári Vám tieto kúry predpíšu bez lekárskeho návrhu na kúpeľnú starostlivosť na základe ich vyšetrenia a upresnenia termínov kúr.

Nagyerdei Gyógyászati Kft.
H-4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Tel.: + 36 52 514 121
Fax.: + 36 52 346 883 
E-mail: gyogyaszat@aquaticum.hu 
Web: www.nagyerdeigyogyaszat.hu

 

Zubné centrum Dentland Esztétikai Fogászat v Hoteli Aquaticum

Pri našom hoteli poskytuje svoje služby Zubné estetické a implantologické centrum Dentland, ktoré očakáva návštevníkov v príjemnom prostredí vybavenom špičkovou technológiou, odborným ošetrujúcim tímom a konkurencieschopnými cenami. 

Návštevníci Hotela Aquaticum počas pobytu v hoteli si môžu využiť nasledovné služby zubného centra: komplexné ošetrenie zubov, doplnenie chýbajúcich zubov s veľkou presnosťou (vďaka laboratórii zubnej techniky vybavenému špičkovou technikou CAD/CAM), osadenie zubných šperkov, bielenie zubov (systém ZOOM), implantológia s využívaním najrozšírenejších implantačných systémov (Straumann, Camlog). 

Ďalšie informácie: 

Dentland
H-4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Tel.: +36-52-532-737 
Fax.: +36-52-532-736 
Mobil: +36-30-586-9557 
E-mail: info@dentland.hu
Web: www.dentland.hu