Vernostný program pre klientov

Vernostný program pre klientov

Platnosť: od 10. januára 2012 do odvolania

Hotel si vyhradzuje právo vernostný program kedykoľvek zrušiť, prípadne upraviť. 

Komu je vernostný program určený?

Do vernostného programu sa môže zapojiť každý individuálny hosť, ktorý odcestoval z nášho hotela po 10. januári 2012 a nechal si ako doklad o svojom pobyte vystaviť účet na vlastné meno a adresu, a ktorý zároveň akceptuje podmienky vernostného programu. 

Akú zľavu môže hosť získať prostredníctvom vernostného programu?

Výška zľavy predstavuje 5% z brutto konečnej sumy účtu vystaveného po 12. januári 2012. Túto zľavu si môže klient uplatniť z brutto konečnej sumy účtu za svoj ďalší pobyt, na ktorý nastúpi do 1 roka po odchode z predchádzajúceho pobytu. 

Podmienky účasti na vernostnom programe:

  • 5%-nú zľavu na svoj nasledujúci pobyt, na ktorý klient nastúpi do 1 roka po odchode z predchádzajúceho pobytu, si klient môže uplatniť maximálne do výšky 50% z brutto konečnej sumy účtu za tento pobyt.
  • Ak nás klient navštívil viackrát za sebou, 5%-né zľavy za účty, ktoré od nás dostal za svoje pobyty, sa dajú kumulovať, pokiaľ ešte neboli využité a pokiaľ si ich klient uplatní najneskôr do 1 roka (od vystavenia najstaršieho z týchto účtov).
  • Pokiaľ pri uplatnení nároku na zľavu zostane nejaká jej časť nevyčerpaná, klient stráca nárok na neskoršie uplatnenie tejto nevyčerpanej časti zľavy.
  • Klient si namiesto započítania zľavy na služby ponúkané hotelom nemôže zvoliť kompenzáciu v podobe vyplatenia výšky zľavy v hotovosti.
  • Nárok na zľavu z ďalšieho pobytu vzniká klientovi len vtedy, ak medzi dvomi jeho pobytmi uplynula minimálne 1 noc.
  • Zľava je neprenosná, čiže každá rezervácia a účet musí znieť na rovnaké meno a adresu.

Pri rezervácii pobytu prosíme písomne oznámiť, pokiaľ si prajete uplatniť zľavu, respektíve sa prosím preukážte pôvodným účtom na recepcii pri platení. 

Príklady:

  1. 10. januára 2012 ste odcestovali z nášho hotela. Brutto konečná suma Vášho účtu je 100 000 Ft, čím Vám vzniká nárok na využitie zľavy na Váš ďalší pobyt vo výške 5% z tohto účtu, t.j. 5 000 Ft. Na nasledujúci pobyt ste nastúpili 20.marca 2012 a bol Vám zaň vystavený účet s konečnou brutto sumou 40 000 Ft, takže pri využití zľavy vo výške 5 000 Ft nám uhradíte len celkovú brutto sumu vo výške 35 000 Ft.
  2. 10. januára 2012 ste odcestovali nášho hotela. Brutto konečná suma Vášho účtu je 400 000 Ft, čím Vám vzniká nárok na využitie zľavy na Váš ďalší pobyt vo výške 5% z tohto účtu, t.j. 20 000 Ft. Na nasledujúci pobyt ste nastúpili 20.marca 2012 a bol Vám zaň vystavený účet s konečnou brutto sumou 30 000 Ft. Nemôžete si však uplatniť zľavu v plnej výške 20 000 Ft, pretože prekračuje 50%-nú hranicu z brutto konečnej sumy, takže uplatniť si môžete maximálne 15 000 Ft (čo je 50% z 30 000 Ft), čiže nám uhradíte 15 000 Ft. Zvyšných 5 000 Ft zľavy sa neskôr už nedá uplatniť. 
  3. 10.januára 2012 ste odcestovali z nášho hotela. Brutto konečná suma Vášho účtu je 160 000 Ft, čo Vás oprávňuje k využitiu zľavy pri Vašom ďalšom pobyte vo výške 5% t.j. 8 000 Ft. Na druhý pobyt ste nastúpili 20.marca 2012 a brutto konečná suma za Váš účet bola 80 000 Ft, čomu zodpovedá nárok za zľavu vo výške 4 000 Ft. Na základe kumulácie zliav z týchto dvoch účtov by ste pri svojom treťom pobyte u nás chceli využiť zľavu vo výške spolu 12 000 Ft. Na tretí pobyt ste nastúpili 9. januára 2013. Brutto konečná suma za tento tretí pobyt predstavuje 30 000 Ft. Pri využití nároku na zľavu vo výške 12 000 Ft nám tak zaplatíte brutto konečnú sumu 18 000 Ft.