Ponuka podujatí

Pre podrobnú ponuku organizovaných akcií kontaktujte našich kolegov na našej e-mailovej adrese hotel@aquaticum.hu alebo a centrálnej dostupnosti nášho hotela, na telefónnom čísle +36 (52) 514 111. kde vám budeme ochotne k dispozícii.

Vážený záujemca!

Pre podrobnú ponuku organizovaných akcií kontaktujte našich kolegov na našej e-mailovej adrese hotel@aquaticum.hu alebo a centrálnej dostupnosti nášho hotela, na telefónnom čísle +36 (52) 514 111. kde vám budeme ochotne k dispozícii.