Program rabatowy dla stałych klientów

Program rabatowy dla stałych klientów

Aktualny od 10 stycznia do odwołania.

Hotel zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany programu w dowolnym momencie.

Kto może uczestniczyć w programie?

Program rabatowy przysługuje tylko Klientom indywidualnym, którzy wymeldowali się z naszego hotelu po 10 stycznia 2012 roku i dla których faktura za pobyt została wystawiona na ich własne nazwisko i adres, ponadto akceptują zasady programu rabatowego dla stałych klientów.

Rabat przysługujący uczestnikom programu

 • Rabat wynosi 5% ostatecznej kwoty brutto faktury, wystawionej po 10 stycznia 2012 roku. Sumę rabatu można wykorzystać podczas dowolonego pobytu w naszym hotelu w ciągu następnego roku, kiedy rabat zostanie odliczony od ostatecznej kwoty brutto faktury.
 • Zasady uczestnictwa w programie rabatowym dla stałych klientów:
 • 5-cio procentowy rabat można wykorzystać podczas kolejnego pobytu w naszym hotelu w ciągu następnego roku, kiedy rabat zostanie odliczony od ostatecznej kwoty brutto faktury, maksymalnie do 50% sumy brutto faktury.
 • 5% rabatu wszystkich wystawionych w ciągu jednego roku faktur za pobyt w naszym hotelu może być połączone, o ile faktury zostały wystawione w przeciągu danego roku i nie były jeszcze wykorzystane.
 • O ile po wykorzystaniu rabatu pozostanie jeszcze resztka rabatu, w terminie późniejszym nie można jej już wykorzystać.
 • Rabat może być wykorzystany wyłącznie jako ekwiwalent świadczeń hotelowych, nie może być zamieniony na gotówkę.
 • Rabat przysługuje wyłącznie wówczas, kiedy pomiędzy dwoma pobytami w hotelu upłynęła przynajmniej 1 doba.
 • Rabatu nie można przenieść na inną osobę, każda więc rezerwacja i faktura musi opiewać na to samo nazwisko i adres.

Rezerwując pokój prosimy pisemnie zaznaczyć zamiar wykorzystania rabatu, a podczas dokonywania płatności prosimy na recepcji przedstawić oryginał faktury, która stanowi podstawę jego naliczenia.

Przykłady

 1. Wymeldowałeś się z naszego hotelu 10 stycznia 2012 roku. Ostateczna kwota brutto twojej faktury wyniosła 100.000 Ft. Dzięki temu podczas następnego pobytu w naszym hotelu przysługuje Ci rabat 5%, czyli brutto 5.000 forintów. Następna faktura za pobyt w naszym hotelu, rozpoczęty 20 marca 2012 roku, wynosi 40.000 Ft, a więc wykorzystując rabat w wysokości 5.000 Ft płacisz brutto 35.000 Ft.
 2. Wymeldowałeś się z naszego hotelu 10 stycznia 2012 roku. Ostateczna kwota brutto twojej faktury wyniosła 400.000 Ft. Dzięki temu podczas następnego pobytu w naszym hotelu przysługuje Ci rabat 5%, czyli brutto 20.000 Ft. Następna faktura za pobyt w naszym hotelu, rozpoczęty 20 marca 2012 roku, wynosi 30.000 Ft, a więc rabat w wysokości 20.000 Ft nie może być wykorzystany w całości, ponieważ przekracza 50% ostatecznej sumy brutto faktury. W tym wypadku możesz wykorzystać najwyżej 15.000 Ft (50% sumy 30.000 Ft), a więc zapłacisz brutto 15.000 Ft. Reszta rabatu w wysokości 5.000 Ft w terminie późniejszym nie może być już wykorzystana.
 3. Wymeldowałeś się z naszego hotelu 10 stycznia 2012 roku. Ostateczna kwota brutto twojej faktury wyniosła 160.000 Ft. Dzięki temu podczas następnego pobytu w naszym hotelu przysługuje Ci rabat 5%, czyli brutto 8.000 Ft. Przy najbliższej okazji wymeldowałeś się z naszego hotelu 20 marca 2012 roku. Ostateczna kwota brutto twojej faktury wyniosła 80.000 Ft, od czego został naliczony rabat w wysokości 4.000 Ft. Naliczony na podstawie tych dwóch faktur i połączony rabat w wysokości 12.000 Ft chcesz wykorzystać podczas trzeciego pobytu w naszym hotelu, który rozpoczyna się 9 stycznia 2013 roku. Tym razem twoja faktura opiewa na 30.000 Ft, możesz więc wykorzystać 12.000 Ft rabatu i płacisz 18.000 Ft brutto.